Löneutvecklingen var lägre än pristillväxten förra året

0 Comments


Årslönetillväxten var 4,1 procent förra året inom de största förhandlingsområdena, visar nya siffror från Tekniska beräkningsnämnden för inkomstreglering (TBU).

Samtidigt steg priserna med 5,8 procent förra året. Det gjorde att de flesta hade lägre köpkraft förra året.

För löntagare under ett år visar preliminära siffror att tillväxten i den genomsnittliga årslönen 2021 till 2022 var 4,4 procent.

– Löntagare med sådan årslön och lönetillväxt har haft en minskning av reallönen efter skatt med 1 procent från 2021 till 2022, uppger TBU.

Det så kallade frontämnet ligger till grund för huvudlinjerna i löneuppgörelsen i Norge och förra året kom man överens om en ram på 3,7 procent. Det visar sig nu att lönerna inom detta område ökade med 4 procent.

TBU ser till att parterna har samma siffergrund och så mycket gemensam förståelse som möjligt för läget i den norska ekonomin när de ska förhandla om årets löneuppgörelse.

Årets uppgörelse är en mellanuppgörelse, vilket innebär att endast lön ska förhandlas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *